En el marc del Pla Complementari, diverses plataformes tecnològiques de suport a la R+D+i es posaran en funcionament a les set comunitats autònomes participants. Aquestes plataformes seran accessibles a centres de recerca de tot Espanya.

CiMUS

Plataforma de Cribratge de Fàrmacs i Farmacogenòmica

I. Biofisika

Plataforma de crio-microscòpia electrònica

CRG

Plataforma per a l'anàlisi massiva de cèl·lula individual

IRB

Plataforma de cribratge de fàrmacs i anàlisi d'interaccions fàrmac-diana

VHIR - IBEC

Plataforma d'experimentació in-viu per a biomodels i models animals

IDIBAPS

Plataforma transversal en teràpies avançades per ajudar a la producció GMP

CCMIJU

CCMIJU-TREAT

UCLM

Unitat d'Estudi de Nanofàrmacs

GALÍCIA

Plataforma de Cribratge de Fàrmacs i Farmacogenòmica INNOPHARMA, d’alta capacitat, i referent europeu en descobriment primerenc de fàrmacs. Acreditada com a un dels set nodes d’alta capacitat del Consorci Europeu d’Infraestructures de Recerca (ERIC) EU-OPENSCREEN ( Plataforma existent no finançada pel Pla Complementari )

INNOPHARMA compta amb una sèrie de capacitats que cobreixen totes les etapes del procés de descobriment primerenc de fàrmacs, des de la identificació de la diana fins a l’avaluació preliminar de la seguretat i la toxicitat, amb més de 20 anys d’experiència durant els quals 15 Noves Entitats Químiques (NCE) han arribat a assajos clínics a través de col·laboracions Público-Privades.

PAÍS BASC

La plataforma de crio-microscopia electrònica (crioME) aplicada a la medicina personalitzada compta amb un criomicroscopi electrònic d’última generació Titan Krios G4 cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Departament d’Educació del Govern Basc. Aplicacions:

  • Desxifrar les bases estructurals de malalties neurodegeneratives (com l’Alzheimer i el Parkinson), de diversos tipus de càncer, i de trastorns metabòlics (com colesterolèmia i diabetis)
  • Desenvolupar fàrmacs i noves teràpies contra aquestes malalties.

Accessible des de: Maig 2022

CATALUNYA

CRG

Plataforma per a l’anàlisi massiva de cèl·lula individual (single cell) mitjançant l’enfortiment de les unitats de citometria, genòmica i computació del Centre de Recerca Genòmica (CRG).

Accessible previsiblement des de: abril 2024

Plataforma de cribratge de fàrmacs i anàlisi d’interaccions farmacodiana amb més capacitat de processament i eines d’anàlisi i integració de dades de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Accessible a partir de finals de novembre 2023

Plataforma d’experimentació in vivo per a biomodels i models animals (node ​​Vall d’Hebron Institut de Recerca – VHIR) i per a l’aplicació a nous fàrmacs i nanofàrmacs i reforçament de la tecnologia de bioimpressió (node ​​IBEC).

Accessible previsiblement des de: abril 2024

Plataforma transversal en teràpies avançades per ajudar a la producció GMP per a assaig clínic de partícules virals per a ús ex-viu situada a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Accessible previsiblement des de: juliol 2024

CASTILLA - LA MANCHA

Unitat d’Estudi de Nanofàrmacs (associada a NEURODEATH) que compta amb els equips següents: IVIS Spectrum, Quantum GX, i Espectròmetre de masses acoblat inductivament (ICPM)

Accessible des de: novembre 2022

EXTREMADURA

Plataforma CCMIJU-TREAT per a estudis preclínics i tecnologia mèdica que comptarà amb un equip de ressonància magnètica 3T, microscopi confocal, citòmetre de flux, equip d’electroforesi, equip de caracterització de materials, sistemes d’anàlisi biomecànic, equipament d’impressió i bioimpressió 3D i tecnologies digitals immersives.

Accessible des de: juny 2023