El Pla Complementari de Biotecnologia està governat pel Comitè de Coordinació Estatal (CCoE) que, alhora, està format pel Comitè Científic Estatal (CCE), el Comitè de Gestió Estatal (CGE) i un representant del Ministeri de Ciència i Innovació (Dr. Cristóbal Belda).
El CCoE compta amb el suport de la secretaria del Comitè Executiu Estatal (CEE).