logos-EU+GOB+Min+resilencia

Este Plan foi cofinanciado polo Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos da Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1)

Toledo, 13-14 de junio

JORNADAS AVANCES INTERDISCIPLINARIOS EN SALUD
13-14 JUNIO

Unicamente cun ENFOQUE INTEGRADOR que considere a gran complexidade das patoloxías humanas conseguiremos dar resposta aos retos máis importantes en saúde ao que nos enfrontamos

SUSCRÍBETE AO BOLETÍN:

Nos últimos anos conseguíronse desenvolvementos biotecnolóxicos e dixitais relevantes (intelixencia artificial, supercomputación, robótica e tecnoloxía de sensores, bioenxeñaría ou nanotecnoloxía, entre outros) que están a permitir a xeración e análise masiva de datos ómicos relacionados coa saúde e as enfermidades. Isto está levando a un cambio radical das ferramentas para deseñar e producir novos sistemas e dispositivos de diagnóstico, prognóstico e terapia

A integración e adopción destas tecnoloxías facilitadoras na industria biotecnolóxica e de tecnoloxías médicas é onde radica o gran potencial de conseguir unha medicina personalizada ou de precisión que estableza, para cada individuo (ou grupo de individuos estratificados), ferramentas para a prevención segundo a súa predisposición a determinadas enfermidades, sistemas para o diagnóstico precoz, e métodos para elixir a estratexia terapéutica que mellor se adapte a cada persoa en cada circunstancia.

Con todo, unicamente cun enfoque integrador que considere a gran complexidade das patoloxías humanas conseguiremos dar resposta aos retos máis importantes en saúde ao que nos enfrontamos: o cancro, as enfermidades asociadas ao proceso de envellecemento (neurodexenerativas, crónicas), as enfermidades minoritarias e as enfermidades infecciosas. Xa que logo, esta abordaxe integradora é esencial para garantir o éxito dos tratamentos, minimizando os efectos non desexados.

O Plan Complementario de Biotecnoloxía aplicada á Saúde pretende superar as limitacións das primeiras aproximacións para medicina personalizada. Para tal fin, traballarase para:

• Incrementar o coñecemento dos efectos de todas as variantes posibles nos xenomas, transcriptomas, proteomas humanos e de patóxenos.

• Profundar no estudo da expresión xénica a nivel celular individual, esencial para desenvolver novos sistemas avanzados de diagnóstico e prognóstico e identificar novas dianas terapéuticas.

• Desenvolver novas terapias personalizadas e dirixidas como os nanofármacos, así como técnicas avanzadas de ciruxía mediante o desenvolvemento de modelos de enfermidade preclínicos que aproveiten o potencial dos sistemas biomiméticos e os biomodelos.

O OBXETIVO XERAL DO PLAN COMPLEMENTARIO DE BIOTECNOLOXÍA APLICADA A SAÚDE É O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E TERAPIAS AVANZADAS OU DIRIXIDAS EN MEDICINA PERSONALIZADA.