LIÑA DE ACTUACIÓN 1

Plataforma BREM para microscopia crioelectrónica aplicada á medicina personalizada.

EEsta liña contribuirá con estudos estruturais por crío-microscopía electrónica (crioME) que son clave para comprender mellor os mecanismos polos cales determinadas mutacións nas proteínas diana de pacientes individuais son patoxénicas, e para definir mellor as estratexias de desenvolvemento e administración de fármacos para o tratamento personalizado de pacientes. Con este fin poñerase en funcionamento o Basque Resource for Electron Microscopy (BREM), unha plataforma avanzada de crioME dotada de tecnoloxía singular e disruptiva para a bioloxía estrutural aplicada á medicina personalizada.

LIÑA DE ACTUACIÓN 3

Plataforma de cribado de fármacos e análises interaccións fármaco-diana

Esta liña contribuirá á identificación de novas dianas terapéuticas e ao desenvolvemento de fármacos específicos personalizados que maximicen o seu potencial terapéutico minimizando os efectos adversos, e á definición de novas indicacións para grupos poblacionais concretos. A identificación e caracterización de dianas terapéuticas permitirá identificar a reutilización de moléculas (reposicionamento de fármacos), facendo posible tanto desenvolver e optimizar novos compostos susceptibles de ser utilizados en medicina de precisión como o uso de fármacos existentes para outras indicacións terapéuticas.

Para este fin proponse unha abordaxe integral mediante o establecemento dunha rede de colaboración para screening de fármacos que permita dar soporte ás fases temperás do descubrimento de novas moléculas terapéuticas mediante abordaxes non convencionais. De xeito complementaria, abordarase o deseño “de novo” de compostos con novas propiedades farmacolóxicas que permitan aumentar as moi reducidas taxas de éxito dos compostos actuais en fases clínicas avanzadas.

LIÑA DE ACTUACIÓN 5

Desenvolvemento de nanofármacos, biodistribución, toxicidade e accións terapéuticas en modelos de patoloxía.

Esta liña pretende desenvolver nanofármacos fronte a patoloxías para as que aínda non hai tratamentos eficaces e modelos biolóxicos que replican órganos ou tecidos de pacientes para facilitar o seu estudo. Para tal fin, caracterizaranse as nanopartículas máis prometedoras estudadas in vitro durante LA3, estudarase a súa toxicidade in vivo, a súa biodistribución e as súas accións, ben directas per se, ben liberando fármacos ou material xenético (siRNA, miRNA), sobre os modelos de patoloxía (organoides e animais) descritos na LA4.

LIÑA DE ACTUACIÓN 2

Implementación e análise de bases de datos en medicina de precisión

A medicina de precisión está supeditada á obtención e estudo de amplas bases de datos experimentais que permitan a caracterización fisiopatolóxica da poboación.

Uno de los objetivos de esta línea es la construcción de bases de datos a partir de muestras de biofluidos y tejidos de cohortes[1] non orientadas e/ou de cohortes orientadas a determinadas patoloxías: COVID-19, enfermidades metabólicas, cancro (p.e. glioblastoma e cancro de próstata), enfermidades do sistema nervioso central, patoloxías cardíacas e reprodutivas. Isto permitirá, por unha banda, a caracterización da poboación xeral e por outro, complementar estudos enfocados a enfermidades concretas.

Doutra banda, realizaranse análises de modificacións xenómicas, epixenéticas, metabolómicas, proteómicas e transcriptómicas das mostras de pacientes máis aló da identificación inicial de mutacións e polimorfismos, como, por exemplo, análises masivas de célula individual (single cell). Para poder analizar todos estes datos desenvolveranse innovadoras solucións de integración, minado e tratamento de datos. O desenvolvemento destas permitirá a integración e contextualización dos datos grazas aos avances tecnolóxicos aportados polas plataformas integrais de análises -ómicas (metabolómica, proteómica, fluxómica, microbiótica e xenómica), da potencia de cálculo e capacidade para desentrañar a complexidade da intelixencia artificial, e da información mecanística baseada na bioloxía estrutural obtida por BREM, para así favorecer a identificación de pegadas biolóxicas validadas (biomarcadores) de xeito personalizada.

LIÑA DE ACTUACIÓN 4

Desenvolvemento de modelos biolóxicos para cribado e estudo da actividade de moléculas terapéuticas

Esta liña centrarase na xeración e validación de modelos biolóxicos de organoides (tanto existentes como desenvoltos no marco do proxecto) e animais (tanto xerados como comerciais) para as patoloxías obxecto de estudo que permitan abordar con maior seguridade científica o desenvolvemento das moléculas e o seu salto cara a un posible desenvolvemento comercial. Para tal fin, agárdase obter biomodelos humanizados, órganos nun chip, organoides, así como os seus xemelos dixitais (dixital twins) para unha medicina de precisión que permita avanzar na comprensión as diversas patoloxías nas que se vai a focalizar o proxecto.

LIÑA DE ACTUACIÓN 6

Técnicas e procesos para terapias avanzadas e dirixidas, formación quirúrxica e robótica médica.

Esta liña centrarase en desenvolver e implementar terapias avanzadas e estratexias innovadoras para o tratamento de diversas patoloxías (cardiovascular, reprodutiva, cancro, autoinmunes) mediante enxeñería de tecidos, innovación en biomateriais e medicina rexenerativa para tratamentos médicos personalizados. A tal fin utilizarase impresión de 3D para xerar modelos de formación e asistencia en ciruxía de mínima invasión, desenvolveranse novos procesos innovadores de bioimpresión e deposición robotizada e personalizada para implantes en ciruxía rexenerativa e combinaranse tecnoloxías dixitais emerxentes (intelixencia artificial, internet das cousas, etc.) e inmersivas no ámbito da saúde (realidade virtual, aumentada, etc.) para o desenvolvemento de innovadoras ferramentas de formación e asistencia médico-quirúrxica para impulsar o futuro na formación médica e a aprendizaxe a distancia..

Así mesmo, traballarase na produción en condicións GMP de vectores lentivirais/retrovirais non-replicativos para validación de estudos con terapias avanzadas (ex-vivo) para o envío á Axencia regulatoria de datos e documentos nun ensaio clínico, na xeración de lotes de produción lentivirais/retrovirais baixo condicións GMP para ensaios clínicos (fase I ou II); no deseño de produtos lentivirais e o seu escalado posterior para uso clínico así como no deseño de estratexias de produtos celulares xeneticamente modificados ex-vivo.